Thorsmarkvej 9

Ejd.nr:     3192-8
Matr.nr:     29 O
Ejerlav:      St Darum by

Ejendommen er opført i 1870`erne. Bogstaver på østgavl: ‘H N S’.
Jorden har oprindelig hørt til matr nr 29 i 1844-matiklen (Vesterbyvej 10).

Beboere og ejere
Folketælling
Kirkebog

Foto: John Pavia, 2005
Se ældre billeder i arkiv.dk