Kløvborgvej 2

Ejd.nr:    3142-1
Matr.nr:     1 E  m fl
Ejerlav:      St Darum by

“Kløvborg” – opført omkring1890
Udflyttergård fra Darum Nørreby (matr nr 57)
Lå oprindelig syd for Sviegade 17 og vest for Gl Sognevej 15

Beboere og ejere
Kirkebog

Foto: John Pavia, 2006